Page 7 - D.O.O. RAM - Katalog 2017
P. 7

SUNĐERI ZA POSUĐE, KUPANJE, AUTOSUNĐERI  SUNĐERI ZA POSUĐE, KUPANJE, AUTOSUNĐERI


 SUNĐER ZA POSUĐE SA ABRAZIVOM SUNĐER ZA POSUĐE SA ABRAZIVOM SUNĐER ZA POSUĐE SA ABRAZIVOM SUNĐER ZA POSUĐE SA ABRAZIVOM

 1 kom / sa žljebom - veliki  (140x80x40mm) 1 kom  (145x90x40mm) 3/1  (95x65x30mm) 5/1  (80x55x30mm)

 350 351 361                          365
 pak. 50 pak. 50 pak. 50                    pak. 50
 VITNETT - PRIRODNI SUNĐER ZA KUHINJU SUNĐER ZA SANITARIJE CENTI - SUNĐER ZA POSUĐE CENTI - SUNĐER ZA POSUĐE


 antibakterijski - dekorativni sa abrazivom / 2 kom sa žljebom  (135x65x40mm) 5/1  sa abrazivom (90x65x25mm) 10/1  sa abrazivom (80x50x25mm)

 352 355 364                          367
 pak. 40 pak. 40 pak. 60                    pak. 60 YORK - SUNĐER ZA POSUĐE TOP GLANZ - SUNĐER ZA POSUĐE SUNĐER ZA KUPANJE AZUR - SUNĐER ZA KUPANJE


 1/1 sa abrazivom - sa žljebom (95x65x40mm) 2/1 sa abrazivom - sa žljebom (90x70x40mm) sa masažnom površinom (160x90x45mm) sa masažnom površinom (140x90x50mm)
 359 360 370                          375

 pak. 75 pak. 48 pak. 50                    pak. 60

 04 RAM d.o.o.  -  katalog proizvoda                        RAM d.o.o.  -  katalog proizvoda 05
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12