Page 6 - D.O.O. RAM - Katalog 2017
P. 6

SUNĐERI ZA POSUĐE, KUPANJE, AUTOSUNĐERI                                                SUNĐERI ZA POSUĐE, KUPANJE, AUTOSUNĐERI


    SUNĐER ZA POSUĐE SA ABRAZIVOM              SUNĐER ZA POSUĐE SA ABRAZIVOM                 SUNĐER ZA POSUĐE SA ABRAZIVOM              SUNĐER ZA POSUĐE SA ABRAZIVOM

    1 kom / sa žljebom - veliki  (140x80x40mm)     1 kom  (145x90x40mm)                     3/1  (95x65x30mm)                    5/1  (80x55x30mm)

      350                          351                               361                          365
     pak. 50                        pak. 50                             pak. 50                         pak. 50
     VITNETT - PRIRODNI SUNĐER ZA KUHINJU         SUNĐER ZA SANITARIJE                       CENTI - SUNĐER ZA POSUĐE                CENTI - SUNĐER ZA POSUĐE


    antibakterijski - dekorativni sa abrazivom / 2 kom   sa žljebom  (135x65x40mm)                   5/1  sa abrazivom (90x65x25mm)             10/1  sa abrazivom (80x50x25mm)

      352                          355                               364                          367
     pak. 40                        pak. 40                             pak. 60                         pak. 60    YORK - SUNĐER ZA POSUĐE                TOP GLANZ - SUNĐER ZA POSUĐE                   SUNĐER ZA KUPANJE                   AZUR - SUNĐER ZA KUPANJE


    1/1 sa abrazivom - sa žljebom (95x65x40mm)     2/1 sa abrazivom - sa žljebom (90x70x40mm)           sa masažnom površinom (160x90x45mm)          sa masažnom površinom (140x90x50mm)
      359                         360                               370                          375

      pak. 75                        pak. 48                             pak. 50                        pak. 60

    04 RAM d.o.o.  -  katalog proizvoda                                                                                RAM d.o.o.  -  katalog proizvoda 05
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11