Page 5 - D.O.O. RAM - Katalog 2017
P. 5

KRPE ZA POSUĐE • KRPE ZA BRISANJE         KRPE ZA POSUĐE • KRPE ZA BRISANJE


 YORK KRPA ZA POD (50x60cm) SMART MAGIČNA KRPA ZA STAKLO (40x40cm) PAMUČNA KRPA ZA POD

 MIKROFIBER
                                 320      50x60cm

                                 pak. 5 / 75


                                        50x70cm
                                  321

                                pak. 5 / 60
 212 215                             325     70x100cm
 pak. 25                             pak. 5 / 30
 pak. 20
 MAGIČNA KRPA 5/1 (38x38cm) GAMEX - VIŠENAMENSKA KRPA (40x45cm) KRPA ZA PRAŠINU (50X42cm) PAMUČNA KRPA ZA BRISANJE POSUĐA (50x70cm) 218 313  331

 pak. 10 pak. 10 / 160 pak. 10

                                     340

 VIŠENAMENSKA KRPA 3/1 (36x34cm) AUTOKRPA PVA - univerzalna u tubi (43x32cm) PAMUČNA KRPA U ROLNI 50 kom (23x23cm) pak. 10 314 317                   341

 pak. 60 pak. 24               pak. 12

 02 RAM d.o.o.  -  katalog proizvoda                        RAM d.o.o.  -  katalog proizvoda 03
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10