Page 3 - D.O.O. RAM - Katalog 2017
P. 3

KRPE ZA POSUĐE • KRPE ZA BRISANJE


     ROBUSTA - Sunđerasta krpa za posuđe (18x20cm)

     Sastav: celuloza i pamuk
               1/1                 2/1                 3/1
      100001               100002               100003
      pak. 30 / 240            pak. 15 / 120            pak. 10 / 80

     Abrazivna krpa za posuđe 3/1 (130x140mm)       MAGIČNA KRPA 3 kom (32x30cm)       300                          201

      pak. 48                        pak. 10     SMART MAGIČNA KRPA Profesional (40x40cm)       SMART MAGIČNA KRPA Heavy duty (40x40cm)


                                Za čišćenje jako zaprljanih površina
       210                          211
      pak. 10
                                  pak. 10

                                           RAM d.o.o.  -  katalog proizvoda 01
   1   2   3   4   5   6   7   8