Page 11 - D.O.O. RAM - Katalog 2017
P. 11

ČETKICE ZA LIČNU UPOTREBU                            RUKAVICE


 ČETKICA ZA BRIJANJE ČETKA ZA KUPANJE ČETKICA ZA RUKE LATEX RUKAVICE ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU

 - u blisteru  - sa dugom drškom 100 kom

                                             srednje
                                         568

                                         pak. 1


                                         569    velike

                                         pak. 1 490 493 495
 pak. 6 pak. 24 pak. 10 RUKAVICE VINIL RUKAVICE

    100/1
 GUMENE RUKAVICE ZA DOMAĆINSTVO male                             srednje

 554                                       571
                                       pak. 10 / 1000
 pak. 12 / 120
 srednje                                            velike
 555                                       572
 pak. 12 / 120                                pak. 10 / 1000
 velike
 556
 pak. 12 / 120
 extra velike
 553
 pak. 12 / 120     RADNIČKE RUKAVICE GUMIRANE
 LATEX RUKAVICE ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU


 10 kom

 srednje
 557

 pak. 10 / 100
                            561
 velike
 559                        pak. 12 / 120

 pak. 10 / 100 08 RAM d.o.o.  -  katalog proizvoda                        RAM d.o.o.  -  katalog proizvoda 09
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16